top of page

Onze opvangvorm

De kinderen die bij kinderdagverblijf Nigel’s Kidzz worden opgevangen, verblijven in een groep bestaande uit kinderen met leeftijden van 0 tot 4 jaar oud; een zogenaamde verticale groep.

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op het creëren van een veilige, uitnodigende en stimulerende omgeving voor kinderen. In onze kinderopvang staat het individuele kind en zijn of haar ontwikkeling centraal. Hierbij is het belangrijk dat het kind in een vertrouwde omgeving met vertrouwde gezichten ‘thuis komt’. Daarom werken we met een vast team van pedagogisch medewerkers die weten te luisteren én praten met uw kind. Vanuit deze basis van vertrouwen, oprechte veiligheid en geborgenheid kan ieder kind zich ontwikkelen tot een eigen induvidu.

Het ene kind went gemakkelijker dan het andere kind en ook bij u als ouder speelt het proces van loslaten natuurlijk een belangrijke rol. In onderling overleg met de ouders worden daarom afspraken gemaakt over de zogenaamde ‘wenperiode’. Hierbij moet worden gedacht aan de bereikbaarheid van de ouders en de dagopvang, et cetera.

Duidelijkheid en continuïteit wordt aan de kinderen geboden door vaste structurele momenten om een hapje en een drankje te doen.

 

Bij kinderdagverblijf Nigel’s Kidzz krijgen de kinderen in de middag een warme maaltijd. Deze maaltijden worden iedere dag met verse ingrediënten bereidt. De menu’s worden in overleg met de leidsters samengesteld en u kunt deze bij hen opvragen. Tijdens de bereiding hiervan wordt gewerkt volgens de Hygiënecode. Tevens wordt hierbij rekening gehouden met allergieën en eventuele (geloofs)overtuigingen.

Naast eten en drinken wordt er natuurlijk ook gestructureerd gespeeld en geslapen.

bottom of page