top of page

Onze missie & visie

Wieg mobiel

Missie & Visie

Bij kinderdagverblijf Nigel’s Kidzz accepteren wij kinderen zoals ze zijn. Ieder kind wordt namelijk geboren met een eigen karakter, talenten en de aanleg om deze te ontwikkelen.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en tempo. Hierbij is slechts goede begeleiding nodig. Om de kans te krijgen te ontwikkelen tot een zelfstandige peuter is het belangrijk om een omgeving te bieden waarin veiligheid en uitdaging centraal staan.

Met een veilige omgeving wordt hier niet alleen de accommodatie, veilige inrichting of het gebruik van veilig speelgoed bedoeld. Er moet ook gedacht worden aan een plek waar je als kind fouten mag maken en kunt leren van nieuwe stimulans. Een omgeving waarin het kind zich veilig kan voelen en geborgenheid en bescherming ervaart.

Wij vertrouwen erop dat wanneer een kind liefde, ruimte en structuur geboden wordt, dit kind zich zal ontwikkelen tot zelfstandige peuter en uiteindelijk als vanzelf zal uitgroeien tot een zelfverzekerde volwassene.

Onze leidsters zullen er voor uw kind zijn, met een open en aandachtige houding. Daarnaast bieden wij structuur in de vorm van ritme (dagindeling), vaste leidsters en het aangeven van grenzen.

Een fijne interactie met andere kinderen en de leidsters is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Omdat kinderen elkaar vaak imiteren, leert uw kind sneller en is het bijbrengen van structuur juist vaak gemakkelijker dan in de thuissituatie.

De opvang van uw kind bij kinderdagverblijf Nigel’s Kidzz wordt door ons dan ook gezien als een aanvulling op de thuissituatie.

bottom of page