top of page

GGD inspectierapporten

De GGD bewaakt samen met de gemeenten de kwaliteit van de kinderdagverblijf en de BSO.

 

De GGD is toezichthouder en controleert of een locatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (WKO). 


Op basis van deze inspecties stelt de GGD een inspectierapport op. 


Bij de inspecties legt de GGD haar bevindingen vast in een rapport. 
Dit inspectierapport geeft een overzicht van onder andere: 

  • de getoetste eisen,

  • wat de toezichthouder heeft geconstateerd,

  • wat de beoordeling van de toezichthouder is.

Inspectierapporten zijn openbaar en kunt u inzien op onze website en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 
Hierin ziet u de resultaten van de inspectie over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid en het pedagogische klimaat. Het inspectieonderzoek bestaat uit het controleren van papieren documenten, maar de pedagogische praktijk is net zo belangrijk.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. De locatie van Kinderdagverblijf Nigel’s Kidzz staat geregistreerd bij het LRK.

Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangorganisatie die in het LRK staat geregistreerd.

Wij staan geregistreerd onder dit nummer:

Kinderdagverblijf Nigel’s Kidzz: 213342637

bottom of page