top of page

Oudercomissie

Nigel’s Kidzz beschikt over een oudercommissie. Deze overlegt een aantal keer per jaar met de directrice en teamleider over het interne beleid op het kinderopvang. Het gaat daarbij om zaken zoals de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden en de Risico- Inventarisatie en Evaluatie Veiligheid en Gezondheid (RIE) . De oudercommissie heeft op onder andere deze zaken adviesrecht. In het pedagogisch werkplan is het adviesrecht van de oudercommissie uitgewerkt. Daarnaast is de oudercommissie soms betrokken bij het organiseren van ouderavonden en feesten.

Nieuwe ouders worden hier op gewezen tijdens het intakegesprek wie er in de oudercommissie zitten. Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergaderd. Ouders kunnen met hun vragen terecht bij de oudercommissie via het e-mail adres. In verband met de privacywetgeving benoemen wij de namen van de oudercommissie niet op de website of in het pedagogische beleidsplan / werkplan.

Oudercommissie-nigels-kidzz@outlook.com

Meer informatie over de oudercommissie is te vinden in het pedagogisch werkplan.

bottom of page