top of page

Cameratoezicht

Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. Dit protocol waarborgt het recht op privacy van medewerkers, klanten en bezoekers en biedt het wettelijk kader waarbinnen transparantie, veiligheid en kwaliteit d.m.v. de inzet van camera’s bevorderd kan worden.

Dit camera reglement is opgesteld om, voor iedereen die betrokken is bij Nigel’s Kidzz, inzichtelijk te maken waarom wij gebruik maken van camera’s en onder welke voorwaarden dit gebeurd.

Doel
Vanaf juni 2013, stelt De wet bij het ‘vier ogen principe’ dat de pedagogisch medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene, bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Bij Nigel’s Kidzz hebben we ervoor gekozen om, als onderdeel van de uitvoering van het vier ogen principe, gebruik te gaan maken van toezicht d.m.v. camera’s. Op momenten dat er 1 pedagogisch medewerker op de groep aanwezig is kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera.

Soort camera
De camera’s waar wij voor gekozen hebben werken via internet. Hierdoor is het mogelijk voor de houder om ten alle tijden overal in te loggen en ‘live’ de beelden te bekijken d.m.v. een wachtwoord en toegangscode. De beelden zullen in beginsel niet opgenomen worden. Het doel is immers dat de medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden. Doordat de eigenaresse, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, is dat doel behaald.

Waar hangt de camera?
De camera hangen zichtbaar, in de volgende ruimte:

 • Groepsruimte

 • In de centrale gang.

 • En er wordt toezicht gehouden bij de voordeur en buitenruimte.

Dit zal gebeuren door:

Vermelding op de website  van de door plaatsing van de camera.

Reglement;

 • Plaatsing van een sticker ” cameratoezicht” op de deur naar de groep;

 • Vermelding aan ouders tijdens rondleidingen/intakegesprek;

 • Vermelding in het pedagogisch beleid;

 • Vermelding aan medewerkers tijdens sollicitatieprocedure;

 • Vermelding in het personeelsbeleid.

Wie kijkt er mee/ is toezichthouder?

 • Directie

Wat gebeurd er met de beelden?
Met de camera(‘s) mag alleen in beeld worden gebracht waar Nigel’s Kidzz verantwoording voor draagt.
De beelden zullen in beginsel niet opgeslagen worden. Het doel is immers dat de medewerker altijd gezien of gehoord moet kunnen worden. Doordat de eigenaresse, ongezien, ten alle tijden mee kan kijken, is dat doel behaald. Als er beelden opgenomen worden gelden de volgende regels:

 • Er hoeft van tevoren niet aangegeven te worden dat er beelden opgenomen worden.

 • De eigenaresse zal noteren wat de aanleiding is geweest voor het opnemen van de beelden.

 • De start datum van het opnemen wordt genoteerd.

De bewaartermijn voor camerabeelden is maximaal 4 weken.

Als er in die periode geen incidenten zijn geweest, moeten de beelden weer verwijdert worden.

Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan wordt de opname bewaard tot het incident is opgelost.

Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Privacy
Om de privacy van kinderen en medewerkers te waarborgen is het alleen voor de eigenaresse toegestaan mee te kijken d.m.v. de camera’s en dit heeft alleen betrekking op het vier ogen principe. En bij afwezigheid van de eigenaresse door een vervanger gekozen uit de pedagogisch medewerkers.

Afhankelijk van de aanleiding kan het nodig zijn de camerabeelden met anderen te delen.

Dat kunnen zijn:

 1. Cameratoezicht beelden; Politie/brandweer/medisch personeel, in het geval van een calamiteit.

 2. Handcamera beelden: personeel die met personeelszaken, of het verzorgen van opleiding of coaching belast zijn, dan wel externe deskundigen.

In elk geval worden ouders/verzorgers ervan op de hoogte gesteld dat de camerabeelden gebruikt worden, ongeacht welk van de bovenstaande aanleidingen van toepassing is.

Ouders/verzorgers kunnen via de directie een met redenen omkleed verzoek indienen om de beelden van de toezichtcamera’s te bekijken. Deze redenen moeten veiligheid gerelateerd zijn. Indien toestemming voor het bekijken van de camerabeelden door ouders/verzorgers wordt gegeven, dan mogen zij de beelden in aanwezigheid van directie bekijken. De camerabeelden zijn niet bedoeld om de ontwikkeling van de kinderen vast te leggen en kunnen daarom ook niet om deze reden door ouders worden bekeken. Onze pedagogisch medewerkers beantwoorden zelf vragen van ouders/verzorgers over dit onderwerp.

Overig gebruik camerabeelden
De beelden worden niet meegegeven, verzonden, gedeeld, geüpload, of afgedrukt, óók niet aan ouders/verzorgers van de kinderen.
De camerabeelden worden uitdrukkelijk niet voor promotie-, gezelligheids- of andere doeleinden gebruikt.

bottom of page